WYCIECZKA DO KRAKOWA

17-18 maja 2014

WYCIECZKA DO KRAKOWAPATRIOTYCZNA DROGA KRZYŻOWA 2014

W dniach 17 i 18 maja br. (sobota-niedziela) odbyła się wycieczka do Krakowa, w której uczestniczyli najmłodsi adepci ruchu strzeleckiego, orlęta. Byli to członkowie pododdziałów działających przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Pauli Montal (Sióstr Pijarek) w Rzeszowie, Szkole Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie oraz Szkole Podstawowej nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bratkowicach. Dwudniową wyprawę do Krakowa zorganizowało Dowództwo Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP.

Orlęta zwiedziły Muzeum Armii Krajowej, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Zamek i Katedrę na Wawelu. Uczestniczyli w Mszy św. w wawelskiej katedrze w intencji Pierwszego Marszałka Polski i jego żołnierzy. Mszę koncelebrował biskup Tadeusz Pieronek. W wawelskich kryptach rzeszowskie dzieci zaciągnęły honorową wartę przy sarkofagach komendanta Józefa Piłsudskiego oraz prezydenckiej pary Marii i Lecha Kaczyńskich. Złożyły także wiązanki kwiatów.

Zrealizowany został element dydaktyczny wyprawy: inspektor ZS Henryk Klimek przeprowadził ciekawą i niecodzienną lekcję fizyki w krakowskim parku edukacyjnym. Udało się też wygospodarować czas na smażenie kiełbasek, gry w piłkę oraz integracyjne zabawy.
Opiekę nad orlęcą młodzieżą sprawowali instruktorzy JS 2021 oraz strzelcy z Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie i Gimnazjum nr 4 w Bratkowicach.

A. Szary

DOWÓDZTWO II PŁD.-WSCHOD. OKRĘGU Z.S. "STRZELEC" --- RZESZÓW