ZWIĄZEK STRZELECKI "STRZELEC" OS-W
Jednostka Strzelecka 2021
im. płk. Leopolda Lisa-Kuli
IKONY

- ze zbiorów Marka Czarnoty -
Matka Boża Żołnierska  
Matka Boża Żołnierza Polskiego
Matka Boża Żołnierza Polskiego
Matka Boża Patronka AK
/własność JS 2021/
Ikona wykonana w USA
w 1966 r.
z okazji 1000-lecia
Chrztu Polski

Ikona wykonana
w XV rocznicę
internowania działaczy
NSZZ "Solidarnosc"
w pod rzeszowskim
więzieniu
w Załężu

W 1983 r. obraz
MB Patronki
Internowanych wręczono
O. Św. Janowi Pawłowi II
na krakowskich Błoniach

Replika  obrazu spoczywa
w kaplicy zakładu
karnego w Załężu

Ikona Matki Bożej Żołnierzy Armii Krajowej-USA
(Amerykańska Częstochowa)