WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”
Copyright Jerzy Gajewski 2017 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
[<<---Zobacz cała galerię zdjęc]
Poniedziałek, 27.11.2017 r. był ładnym, jesiennym dniem. Słońce miło opromieniało Rzeszowszczyznę. Jego radosny blask dodał splendoru ważnemu wydarzeniu. Doszło do niego w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. płk. Cieplińskiego w Rzeszowie.

O godzinie 11-tej rozpoczęła się XLV Sesja Sejmiku Wojewódzkiego. Przewodniczył jej przewodniczący sejmiku - pan Jerzy Cypryś. Szczególny punkt sesji stanowiło wręczenie panu inspektorowi ZS Markowi Strączkowi tytułu „Zasłużony dla Podkarpacia”. Uczynił to Marszałek Sejmiku Województwa Podkarpackiego - pani dr Ewa Leniart - wojewoda podkarpacki. Nie zabrakło na niej licznie zgromadzonej braci strzeleckiej. Przybyla ona do urzędu pod opieką swych dowódców, zarazem nauczycieli XIV LO, X LO, ZS Nr 2, Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie, Zespołu Szkół z Bratkowic, Jasionki, Kopciów, Tyczyna i Nawsia. Na tej wyjątkowej sesji pojawili się również dyrektorzy wyżej wymienionych placówek oświatowych: Pani Krystyna Paryś ze Szkoły Podstawowej w Nawsiu, Joanna Różańska z Zespołu Szkół w Bratkowicach, Edyta Niemiec z Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, Pani Stanisława Pepera z Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie, Pan Zbigniew Pinkowski z Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie, Pan Bogdan Rączy z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, Pani Nina Kitlińska z Zespołu Szkół w Jasionce oraz Pan Piotr Panek ze Szkoły Podstawowej w Kopciach. Ceremonię zaszczycili swą obecnością zasłużeni dla diecezji rzeszowskiej księża: Jan Szczupak, Władysław Jagustyn i Bogdan Tęcza - wielcy przyjaciele „Strzelca”.

Skromny z natury pan inspektor nie krył harmonii wzruszenia i radości. Emanowały one z jego głosu, gdy dziękował zgromadzonym w Auli Im. płk. Cieplińskiego strzelcom i sympatykom II Południowo-Wschodniego Okręgu Strzeleckiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Tym właśnie okręgiem inspektor Marek Strączek dowodzi od 2011 r. Wyraził wdzięczność za współpracę i zaangażowanie wszystkim, którzy od 26 lat prężnie działają w Związku Strzeleckim pro bono Rei Publicae Poloniae Patriae Nostrae i wspierają go. I jeszcze jedna sprawa, może przypadkowa, a może nie. Nadanie panu inspektorowi honorowego tytułu „Zasłużony dla Podkarpacia” zbiegło się w czasie z przypadającą w tych dniach 25. Rocznicą odsłonięcia drugiego w historii Rzeszowa Pomnika płk. Leopolda Lisa-Kuli. Wydarzenie, które miało miejsce 22.11.1992 r. stało się symbolem powrotu wielkiego bohatera do Rzeszowa, a wraz z nim symbolem powrotu Związku Strzeleckiego do wyżej wymienionego miasta. Nota bene do reaktywacji wspomnianej formacji w Rzeszowie przyczynił się w olbrzymim stopniu inspektor Strączek. Przeszedł do najnowszej historii rzeszowskiego „Strzelca” (bardzo bogatej) jako pierwszy jego dowódca po dziejowej przerwie spowodowanej narzuceniem Polsce komunizmu.

Gratulujemy panu inspektorowi i życzymy, by nadal z zapałem, entuzjazmem, pasją i radością działał w „Strzelcu”.
[PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ]