WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
Wakacyjne szkolenie poligonowe IV Kompanii
Copyright Jerzy Gajewski 2017 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
[<<---Zobacz cała galerię zdjęc]
W dniach 03-08 Lipca 2017r. strzelcy z IV Kompanii przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie uczestniczyli w wakacyjnym szkoleniu poligonowym zorganizowanym w ośrodku Centrum Natura 2000 w Budach Głogowskich,  w czasie którego ukończyli kurs unitarny i dowódców drużyn. Komendantem zgrupowania była mł. insp. ZS Barbara GAJEWSKA.

Sześciodniowe szkolenie poligonowe zostało podzielone na trzy bloki tematyczne: pierwszy blok (03-05 lipca) obejmował szkolenie ogólnowojskowe i rozpoznawcze, drugi blok (06 Lipca) szkolenie strzeleckie na strzelnicy w Borze, trzeci blok (07-08 Lipca) szkolenie unitarne i KDD zakończone egzaminem. Bloki szkoleniowe przeplatane były zajęciami sportowo-rekreacyjnymi na pływalni w Głogowie MŁP, grami i zabawami sportowymi oraz samoobroną.

W dniach 3-5 lipca br., dzięki doskonałej współpracy z 21 Batalionem Dowodzenia w Rzeszowie strzelcy wraz z żołnierzami 21 Kompani rozpoznawczej odbyli wspólne ćwiczenia z rozpoznania. Szkolenie prowadził por. Łukasz GIBADŁO. Tematyka obejmowała m.in. topografię, przygotowanie do działań na polu walki, sygnały dowodzenia i łączności, maskowanie indywidualne, techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych, działania podczas marszu, szyki marszowe i patrolowe, reakcję żołnierza w różnych sytuacjach taktycznych, techniki survivalowe oraz survival. Podczas szkolenia z rozpoznania strzelcy otrzymali karabinki ASG BERYL mod.96 FB Łucznik i ćwiczyli reakcje na kontakt. Szkolenie zakończyło się survivalem i wręczeniem certyfikatu z zakresu rozpoznanie wystawionego przez dowódcę 21 Kompanii Rozpoznawczej.

Kolejnym blokiem tematycznym było szkolenie strzeleckie na strzelnicy myśliwskiej w Borze k/Głogowa. Instruktorami strzelectwa byli: Starszy Podoficer Dowództwa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich st. chor. sztab. Andrzej LOZIA i st. szer. Stanisław BARTOŃ- zwiadowca i ratownik 21 kompanii rozpoznawczej. Każdy ze strzelców miał możliwość strzelania z kilku rodzajów broni palnej (krótkiej i długie)m.in.: karabinka sportowego KBKS Brno-2, karabinka szturmowego kbk AKMS, karabinu sportowego HK 416, szturmowego M4, Mossberga , pistoletu sportowego Beretta, CZ Kadet i  pistoletu Glock17. W czasie trwania treningu strzeleckiego na strzelnicy strzelcy ćwiczyli także: łączne czynności do strzelania, postawy strzeleckie, ładowanie magazynków, składanie i rozkładanie karabinka kbk AKMS oraz pistoletu P-83. Rozegrano także zawody strzeleckie wśród dowódców drużyn, gdzie I miejsce zajął st. strz. ZS Jerzy Gajewski, II miejsce st. strz. ZS Michał Bury, III miejsce st. strz. ZS Oskar Śledzianowski. Szkolenie zakończyło się omówieniem wyników oraz najczęściej popełnianych błędów podczas strzelania i wspólnym grillem.

Ostatnie dwa dni zajęć na poligonie to typowe zajęcia i ćwiczenia z zakresu szkolenia podstawowego (unitarnego) a więc: OPBMR, medyczne, inżynieryjno-saperskie, ogólnowojskowe, regulaminy, taktyka, rzut granatem. Szkolenie to prowadzili przyszli dowódcy drużyn. Poligon zakończył się egzaminem wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Wyrażamy naszą wdzięczność i składamy serdeczne podziękowania na ręce: dowódcy 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie ppłk. Zbigniewowi Cabale, Starszemu Podoficerowi Dowództwa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich st. chor. sztab. Andrzejowi LOZIA, st. szer. Stanisławowi Bartoniowi, Panu Krzysztofowi Kawalcowi - Prezesowi Zarządu LOK Rzeszów, ks. dr Piotrowi Potyrale za życzliwość i pomoc w organizacji poligonu.
                                                                                             mł. insp. ZS Barbara Gajewska