WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
Orlęta szlakiem męczeństwa bł. Karoliny Kózki
Copyright Jerzy Gajewski 2017 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
W 30 - lecie beatyfikacji Bł. Karoliny Kózka 18 czerwca 2017 roku Drużyna Orląt z NNSP w Żelazówce uczestniczyła w jubileuszowej Drodze Krzyżowej w Wał Rudzie. Podążaliśmy szlakiem jej męczeństwa z domu rodzinnego wałrudzkim lesie wraz z kilkutysięczną rzeszą pielgrzymów pod przewodnictwem ks. Biskupa ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Andrzeja Jeża.

Drużyna Orląt złożyła hołd Bł. Karolinie za jej niezłomną postawę wierności bożym prawdom. Czternastoletnia Karolina Kózka zginęła podczas I wojny światowej, z rąk rosyjskiego żołnierza, 18 listopada 1914 roku po heroicznej walce w obronie godności  i czystości. Wykazała się niezwykłym męstwem, siłą wiary i zawierzenia Bogu. Jej postawa stała się wzorem, jak służyć Bogu i Ojczyźnie. Kult tej niezłomnej dziewczyny rozszerzył się, dlatego zapewne stała się dla orląt lwowskich w 1918r.  przykładem jak walczyć według zasad Bóg - Honor - Ojczyzna.

Bł. Karolina i orlęta lwowskie walczyły niezłomnie o najwyższe ideały, za które oddały życie w imię Boga, Ojczyzny i własnego honoru. Drużyna Orląt ze szkoły w Żelazówce  dostąpiła zaszczytu niesienia podczas drogi krzyżowej relikwii Bł. Karoliny i feretronu z jej wizerunkiem. W miejscu jej męczeńskiej śmierci zaciągnęliśmy wartę honorową i złożyliśmy hołd pamięci.

Nasz udział spotkał się z życzliwym przyjęciem przez pielgrzymów. Wielu nam gratulowało postawy i interesowało się skąd pochodzimy. Na zaproszenie kustosza sanktuarium w Zabawie ks. Zbigniewa Szostaka prezentacji Drużyny Orląt z Żelazówki dokonał nauczyciel Roman Głowacki. W uroczystościach wzięli udział uczniowie: Dominik Sołtys - dowódca drużyny, Martyna Kiełb, Klaudia Słowik, Magdalena Pikul, Julia Moździerz, Gabrysia Pikul, Wiktoria Rokocz, Konrad Czyżowicz, Szymon Węgrzyn, Kamil Walczak, Kamil Kiwior, Kacper Ujek, Karol Buchaniec. Opieką nad Orlętami sprawowali Pani Elżbieta Sołtys i nauczyciel Roman Głowacki.  
                                           
                                                                                                         Roman Głowacki