WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
Orlęta na uroczystościach w Krakowie
Copyright Jerzy Gajewski 2017 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
W dniu 14 czerwca 2017 roku Drużyna Orląt ze szkoły w Żelazówce i Strzelcy z Dąbrowy Tarnowskiej, na zaproszenie dowództwa, uczestniczyli w obchodach święta jednostki 5 Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Stanisław Hallera w Krakowie - Rząsce. Nasz wyjazd do elitarnej jednostki wojskowej mógł dojść do skutku, dzięki życzliwości Pana Krzysztofa Kaczmarskiego Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, który zapewnił nam transport do Krakowa. Po przybyciu do jednostki życzliwą opieką otoczył Orlęta i Strzelców st. chor. Sztabowy Adam Buchaniec, rodzic naszego ucznia.

Uczestniczyliśmy wraz z przedstawicielami rządu, generałami, oficerami i żołnierzami w bogatym programie uroczystości:
•Nabożeństwie Mszy św.
•Święcie 5 Batalionu Dowodzenia
•Przemówieniach dowódców i gości
•Odznaczeniach oficerów i żołnierzy
•Defiladzie pododdziałów i wozów bojowych
•Pokazie musztry paradnej
•Pokazach walk.

Zapoznaliśmy się ze sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu 5 Batalionu Dowodzenia, m.in.: wozy łączności, salonki dowódców, karabiny maszynowe, radiostacje. Mieliśmy okazję poznać piękną biografię patrona jednostki gen. broni Stanisława Hallera, zamordowanego przez sowietów w Starobielsku, kolegi patrona Jednostki Strzeleckiej w Dąbrowie Tarnowskiej gen. Mariana Kukiela. Na zakończenie Orlęta wraz z uczestnikami uroczystości zostali zaproszeni na wojskową grochówkę. Wyprawa Orląt i Strzelców do Krakowa była pouczającym doświadczeniem. Opieką nad Orlętami sprawowali Pani Małgorzata Buchaniec i nauczyciel Roman Głowacki.  


                                                                                                             Roman Głowacki