WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
Marszałek Józef Piłsudski
Copyright Jerzy Gajewski 2015 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
 
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Józef Klemens Piłsudski
Pierwszy Marszałek Polski
1867-1935

Pseudonim Wiktor, Mieczysław - urodził się 5 XII 1867r. w Zułowie koło Wilna. Jego ojciec, Józef Wincenty Piłsudski, był w czasie Powstania Styczniowego komisarzem powstańczym na Żmudzi. Piłsudscy należeli do bogatego litewskiego ziemiaństwa. Jednak niewłaściwa gospodarka i wielki pożar Zułowa spowodowały, że Piłsudscy przenieśli się do Wilna, gdzie zmuszeni byli do prowadzenia skromnego życia.
W Wilnie Józef uczęszczał do rosyjskiego gimnazjum. Przed rusyfikacją bronił się uczestnicząc w konspiracyjnej pracy oświatowej młodzieży szkolnej.
Na jego postawę ogromny wpływ wywarła matka - Maria z Billewiczów. Jej też zawdzięczał znajomość i umiłowanie polskiej literatury romantycznej.  Po ukończeniu gimnazjum Piłsudski podjął studia medyczne
w Charkowie. Już podczas studiów był dwukrotnie aresztowany za konspiracyjną działalność socjalistyczną. Za dość luźny związek z grupą terrorystyczną, przygotowującą
w 1887 roku zamach na cara Aleksandra III, został skazany na pięć lat zesłania do wschodniej Syberii.

Po powrocie do kraju znalazł się w kierownictwie utworzonej właśnie PPS. W 1900 roku Piłsudski został ponownie aresztowany. Po roku udało mu się uciec. Odtąd przebywał głównie w zaborze austriackim. Po rozłamie w PPS w 1906r. znalazł się w szeregach PPS - Frakcja Rewolucyjna. Z jego inicjatywy, dwa lata później w Galicji, powstał tajny Związek Walki Czynnej i jawny ruch strzelecki.

Po wybuchu I wojny światowej utworzył Polską Organizację Wojskową w Królestwie Polskim. Gdy I Kompania Kadrowa nie zyskała szerszego poparcia, wszedł ze swymi żołnierzami do Legionów Polskich i został komendantem I Brygady Legionów. W latach 1917-18 Piłsudski był więziony przez Niemców w twierdzy magdeburskiej.

Po powrocie do kraju był Tymczasowym Naczelnikiem Państwa, a w latach 1919-22 Naczelnikiem Państwa. W marcu 1920r. został mianowany marszałkiem Polski. Zainicjował tzw. wyprawę kijowską (wojna polsko-radziecka). W V 1926r. dokonał zamachu stanu zapoczątkowującego okres rządów sanacji. Odtąd pełnił funkcję ministra spraw wojskowych i generalnego inspektora sił zbrojnych, a w latach 1926-28 oraz 1930 premiera.

W 1928r. zainicjował utworzenie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. Ograniczył uprawnienia sejmu na rzecz władzy wykonawczej, stłumił opozycję (proces brzeski). W polityce zagranicznej głosił teorię tzw. równowagi między ZSRR, a Niemcami, co zapoczątkowało okres zbliżenia polsko-niemieckiego.

W dniu podpisywania przez Marszałka Konstytucji Kwietniowej, lekarze rozpoznali u niego zaawansowanego raka żołądka i wątroby. Stan jego był już bardzo krytyczny.
Zgon nastąpił 12 maja 1935 roku, tegoż dnia opublikowano orędzie do narodu:

"Marszałek Piłsudski życie zakończył. Wielkim trudem swego życia budował siłę w narodzie, geniuszem umysłu, twardym wysiłkiem woli państwo wskrzesił. Prowadził je ku odrodzeniu mocy własnej, ku wyzwoleniu sił, na których przyszłe losy Polski się oprą. Za ogrom Jego pracy danym mu było oglądać państwo nasze jako twór żywy, do życia zdolny, do życia przygotowany, a armię naszą - sławą zwycięskich sztandarów okrytą".

Zorganizowane na niespotykaną w Polsce skalę, kilkudniowe uroczystości pogrzebowe stały się zbiorową demonstracją żalu
i żałoby ogromnej większości narodu.
Po prawej stronie na zdjęciu Kondukt z trumną Piłsudskiego na Placu Trzech Krzyży w Warszawie w drodze na Pole Mokotowskie.
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula