WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
Zimowe Manewry IV Kompanii IRBIS - 18
Copyright Jerzy Gajewski 2018 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
[<<---Zobacz cała galerię zdjęc]
W dniach 24-25.02.2018 r. w Ośrodku Centrum Promocji Obszarów Natura 2000
w Budach Głogowskich
3 plutony strzelców z IV kompanii oraz samodzielny pluton medyczny JS 2021 w Rzeszowie wzięły udział w zimowych manewrach taktycznych „IRBIS-18”.

Głównym celem ćwiczeń było rozwijanie możliwości współdziałania plutonów w warunkach zimowych oraz doskonalenie umiejętności poruszania się w szykach bojowych, patrolowanie piesze, zachowanie się w szyku podczas zasadzki i kontaktu ogniowego. Manewry zimowe koordynował starszy podoficer dowództwa 21 BSP w Rzeszowie st. chor. sztab. Andrzej Lozia, a kierownikiem szkolenia była mł. insp. ZS Barbara Gajewska.

Podczas działań w terenie strzelcy ćwiczyli różne formy manewru taktycznego między innymi: natarcie, oskrzydlenie, przenikanie, pokonanie, obejście oraz wycofywanie. Ponadto każdy pluton uczestniczył w zajęciach z topografii, samoobrony, SERE, szkoleniu medycznym i strzeleckim. Ćwiczeń nie ułatwiały wymagające warunki terenowe (gruba pokrywa śnieżna) i pogodowe (opady śniegu i niska temperatura), które były okazją do sprawdzenia kondycji psychofizycznej strzelców. Wieczorem, po  całodniowych ćwiczeniach można było odpocząć przy ognisku, a potem udać się na zasłużony odpoczynek w ośrodku.  Nocą około godz. 24.30 ogłoszony został alarm bojowy i ciąg dalszy manewrów - tym razem w warunkach utrudnionej widoczności i bardzo niskiej temperatury. W czasie nocnych działań wszystkie plutony wykonały 5 km marsz na azymut podczas którego doskonalili działania w marszu, reakcję na kontakt oraz wykonywali zadania przydzielone na puntach kontrolnych m.inn: rozpalenie ogniska, opatrzenie rany- złamanie kończyny dolnej, wykonanie noszy oraz transport rannego do kolejnego puntu.

Dwudniowe manewry zimowe zakończyły się posumowaniem działań plutonów. Za wysiłek i trud oraz wielką determinację podczas manewrów wszyscy strzelcy zostali uhonorowani przez koordynatora ćwiczeń certyfikatami ukończenia szkolenia z zakresu działań taktycznych w warunkach zimowych.

Serdecznie dziękujemy Dowódcy 21 BSP Panu gen. brg. Ryszardowi Pietrasowi oraz starszemu podoficerowi dowództwa 21 BSP w Rzeszowie st. chor. sztab. Andrzejowi Lozi , za  owocną współpracę, pomoc i koordynację ćwiczeń, a także ks. dr Piotrowi Potyrale - Dyrektorowi Ośrodka Centrum Natura 2000 w Budach Głogowskich.
[link do strony]