WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
Kurs instruktorsko-metodyczny dla dowódców plutonów i drużyn
Copyright Jerzy Gajewski 2018 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
[<<---Zobacz cała galerię zdjęc]
7 kwietnia br. w Zespole Szkół Technicznych strzelcy z IV kompanii, a także samodzielnego plutonu medycznego i Strzyżowa wzięli udział w 10-godzinnym kursie instruktorsko-metodycznym dla dziewięciu dowódców drużyn i trzech - plutonu. Kurs prowadził ppłk rez. dr inż. Marek Barć,  szkolenie zorganizował dowódca IV kompanii przy ZST w Rzeszowie mł. insp. ZS Barbara Gajewska. Zasadniczym celem szkolenia było przygotowanie dowódców plutonów i drużyn jako instruktorów do organizowania i prowadzenia zajęć programowych. W trakcie szkolenia podniesiony został poziom wiedzy merytorycznej i metodycznej. Były dowódca 21 batalionu dowodzenia ppłk rez. dr inż. Marek Barć utrwalał prawidłowe nawyki metodyczne szkolonych, doskonalił ich umiejętności praktyczne oraz sprawdzał znajomość dokumentów normatywnych.

Szkolenie podzielone zostało na dwie części: teoretyczną i praktyczną, w trakcie których dowódcy drużyn i plutonów musieli zmierzyć się z wieloma zagadnieniami. Podczas części teoretycznej między innymi omawiano zasady wykonywania dokumentacji szkoleniowej. W kolejnym etapie szkolenia dowódcy musieli wykazać się umiejętnością zaplanowania i przeprowadzenia zajęć. Ćwiczono m.in. przyjmowanie postaw strzeleckich, prowadzenie ognia symulowanego przy wykorzystaniu trenażera strzeleckiego, budowę granatów, budowę broni strzeleckiej oraz zagadnienia medyczne (zaopatrywanie ran, zakładanie stazy taktycznej, urazy kończyn).

Organizacja kursów instruktorsko-metodycznych przekłada się na poziom wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktyczne dowódców plutonów i drużyn. Przygotowując strzelców do roli instruktorów na zajęciach programowych mamy pewność, że wyszkolą oni swoich podwładnych na najwyższym poziomie.