WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
Otwarcie strzelnicy "Anna" w Maleniskach
Copyright Jerzy Gajewski 2018 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
[<<---Zobacz cała galerię zdjęc]
                                                   Pierwsza w Polsce

             W dniu 7. maja 2018r. zainaugurowała swoją działalność strzelnica „Anna” w Maleniskach (gmina Pawłosiów, powiat jarosławski) na Podkarpaciu. Powstała w miejscu strzelnicy, działającej jeszcze od czasów austriackich. Jej rewitalizacja to efekt wspólnego przedsięwzięcia i zgodnego działania poseł Ziemi Jarosławskiej, Pani Anny Schmidt - Rodziewicz, Ministerstwa Obrony Narodowej, Gminy Pawłosiów, Starostwa Jarosławskiego oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Ogromne wsparcie przedsięwzięcie uzyskało także od 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, a szczególnie 34. Batalionu Lekkiej Piechoty z Jarosławia.

Powinniśmy zatem podkreślić wagę tego, co się wydarzyło: współpraca MON-u, Powiatu Jarosławskiego i organizacji pozarządowej - Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego przy ogromnym zaangażowaniu Posłanki Ziemi Jarosławskiej na Sejm RP dała wymierny, bez przesadnej skromności, sukces. Sukces w skali kraju, bo wbrew nieśmiertelnym: nie da się, ja bym chciał, ale..., jeszcze nie teraz, ach, te przepisy, itp. itd., zwykłe „chcieć to móc”, po raz kolejny dowodzi, że można. Równie ważny, a może nawet najważniejszy w tym przedsięwzięciu jest, moim zdaniem, element wzajemnego zaufania tych trzech podmiotów. To rzeczywisty fundament tego przedsięwzięcia. I jeżeli cokolwiek podkreślić, to właśnie to i tylko to. Dlatego, moim zdaniem, powinniśmy podkreślać znaczenie współdziałania i współpracy, które przyniosły sukces na Podkarpaciu i stanowią wzorzec postępowania dla pozostałych województw. Może warto to nagłośnić w Sejmie - mamy wszak znaczącą reprezentację parlamentarzystów. A my możemy przecież służyć daleko idącą pomocą tym, którzy chcą zaryzykować i potrafią współdziałać.

                                                                                   insp. ZS Marek Matuła
                                                                                   Komendant Związku Strzeleckiego
                                                                                   „Strzelec” Józefa Piłsudskiego


                                        Powrót do zerwanej tradycji

Jeszcze z końcem XIX wieku, armia austriacka zbudowała w tym miejscu strzelnicę, z której korzystały liczmie tu stacjonujące jednostki austro - węgierskiej armii. Po zakończeniu wojny polsko - bolszewickiej przybył do Jarosławia 39 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich. Początki jego formowania miały miejsce w listopadzie 1918 roku we Lwowie, stąd też i nazwa. Pułk, razem z 17 pp (rzeszowskim) i 38 pp (przemyskim) tworzył 24 Dywizję Piechoty. Pułk posiadał na stanie 56 oficerów i ok. 1500 podoficerów i szeregowych. Co roku koszarowano także 610 rekrutów. Jak w każdym pułku piechoty II Rzeczypospolitej, tak i w 39 ppsl wyszkolenie miało bardzo istotne znaczenie. Ćwiczenia letnie odbywały się cyklicznie m.in. w Narolu, Lubaczowie, Mościskach, Żołyni, ostatnie przed wybuchem II wojny odbyło się w Grodzisku Dolnym. Dzięki tym szkoleniom oraz własnemu zaangażowaniu na rzecz jednostki, żołnierze 39 Pułku Piechoty zdobywali liczne nagrody oraz wyróżnienia. Były to m.in. kilkukrotne mistrzostwo dywizji w strzelaniu zespołowym czy indywidualnym, mistrzostwa oficerów i podoficerów. W Jarosławiu istniały wtedy dwie strzelnice. Ta, gdzie się w tej chwili znajdujemy nazywała się „Szczytna”. Żołnierze 39 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich zapisali się trwale w pamięci mieszkańców Jarosławia, Lubaczowa, a także przyległych gmin i powiatów. Dziś ciagłość tradycji podtrzymuje stacjonujący w Jarosławiu 34 Batalion Lekkiej Piechoty, wchodzący w skład 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. I podobnie jak 39 ppsl ogromną uwagę zwraca się na szkolenie. Dlatego też lokalna społeczność, reprezentowana przez Powiat Jarosławski i Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego razem z  Ministerstwem Obrony Narodowej podjęły działania, które w maju 2018r. zaowocowały inuguracją