WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
Kurs dla wychowawców wypoczynku
Copyright Jerzy Gajewski 2018 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
[<<---Zobacz cała galerię zdjęc]
Dowództwo Południowo -Wschodniego Okręgu ZS "Strzelec" Józefa Piłsudskiego po raz szósty zorganizowało KURS DLA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU na podstawie zgody Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Przez 6 edycji kursu uprawnienia wychowawców  wypoczynku otrzymało 128 członków ZS.
W tym roku zajęcia kursu odbywały się 1, 2, 3 czerwca, w budynku przy ul. Jagiellońskiej 6 w Rzeszowie.
Kurs był prowadzony w postaci wykładów i zajęć praktycznych w liczbie 36 godzin. 
Kursanci zdobywali wiedzę i nabywali umiejętności w następujących blokach tematycznych:
organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
organizacja zajęć w placówce wypoczynku,
planowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej i edukacyjnej,
ruch i rekreacja,
turystyka i krajoznawstwo,
zajęcia kulturalno-oświatowe,
zajęcia praktyczno-techniczne,
prace społeczno użyteczne,
bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.
Kurs prowadzili doświadczeni pedagodzy w pracy w placówkach kształcenia i wypoczynku dzieci i młodzieży:
insp. ZS Henryk Klimek,
insp. ZS Piotr Panek,
mł. insp. ZS Barbara Gajewska,
chor. ZS Robert Pieczonka,
mgr Aleksandra Kaplewska,
mgr Katarzyna Panek,
mgr Marcin Olejarski.
W wyniku ukończenia kursu uczestnicy zdobyli wiedzę w zakresie organizacji placówki, zasad higieny, prawidłowości rozwojowych wychowanków i organizacji odpowiednich dla danego wieku zajęć, poznali aktualne przepisy prawne regulujące wypoczynek dzieci i młodzieży a szczególnie dotyczące bezpieczeństwa, życia i zdrowia uczestników, umiejętności kształtowania właściwych relacji międzyludzkich, praktycznie poznali udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczestnicy, którzy ukończyli kurs i otrzymali zaświadczenie to strzelcy z następujących Jednostek Strzeleckich:
2021 Rzeszów,
2017 Dębica,
2021 Kolbuszowa,
2051 Sędziszów Małopolski,
2039 Kraków,
2083 Dąbrowa Tarnowska,
2021 Sokołów Małopolski.