WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
Kadra IV Kompanii uzyskała nowe uprawnienia instruktorskie
Copyright Jerzy Gajewski 2018 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
[<<---Zobacz cała galerię zdjęc]
Przez kilka weekendów majowych kadra IV kompanii szkoliła się na instruktorów strzelectwa sportowego i bojowego. Kurs prowadzony był przez byłego wykwalifikowanego funkcjonariusza policji mjr Henryka Sudoła. Kurs Instruktor Strzelectwa składał się z części ogólnej obejmującej metodykę prowadzenia szkoleń strzeleckich oraz z części specjalistycznej dotyczącej prowadzenia strzelań i techniki posługiwania się bronią palną. Na szkoleniu duży nacisk został położony przede wszystkim na ćwiczenia praktyczne na strzelnicy oraz budowę i eksploatację broni sportowej jak i bojowej. Kurs zakończył się egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji.
[link do strony]