WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
Wakacyjne szkolenie poligonowe IV kompanii „Feniks -18”
Copyright Jerzy Gajewski 2018 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
[<<---Zobacz cała galerię zdjęc]

W dniach 25.06 - 30.06.2018r. strzelcy i orlęta z IV Kompanii przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie oraz Plutonu Strzyżów uczestniczyli w wakacyjnym szkoleniu poligonowym „FENIKS -18” zorganizowanym w ośrodku Centrum Natura 2000 w Budach Głogowskich, w czasie którego ukończyli kurs unitarny i dowódców drużyn. Ćwiczenia z ramienia brygady nadzorował starszy podoficer dowództwa 21 BSP - st. chor. sztab. Andrzej Lozia. Komendantem zgrupowania była mł. insp. ZS Barbara GAJEWSKA.

Sześciodniowe szkolenie poligonowe zostało podzielone na kilka bloków tematycznych: szkolenie ogólnowojskowe i rozpoznawcze, szkolenie strzeleckie, szkolenie z wykorzystaniem technik linowych oraz szkolenie unitarne i KDD. Bloki szkoleniowe przeplatane były zajęciami sportowo-rekreacyjnymi na pływalni w Głogowie MŁP, ćwiczeniami sportowymi łącznie z pokonaniem toru przeszkód oraz samoobroną. Tematyka zajęć szkoleniowych była urozmaicona obejmowała m.in. topografię, działania OPBMR, inż.- sap, regulaminy, przygotowanie do działań na polu walki, sygnały dowodzenia i łączności, maskowanie indywidualne, techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych, działania podczas marszu, szyki marszowe i patrolowe, reakcję żołnierza w różnych sytuacjach taktycznych, techniki survivalowe. Obowiązkowym blokiem tematycznym ćwiczeń było szkolenie strzeleckie na strzelnicy myśliwskiej w Borze k/Głogowa. Instruktorami strzelectwa byli: st. chor. sztab. Andrzej LOZIA i st. szer. Stanisław BARTOŃ. Każdy ze strzelców miał możliwość strzelania z kilku rodzajów broni palnej m.in.: karabinka sportowego KBKS Brno-2, karabinka szturmowego kbk AKMS, karabinu sportowego HK 416, szturmowego M4, Mossberga, pistoletu sportowego Beretta, CZ Kadet i pistoletu Glock17. W czasie trwania treningu strzeleckiego na strzelnicy strzelcy ćwiczyli także: łączne czynności do strzelania, postawy strzeleckie, ładowanie magazynków, składanie i rozkładanie karabinka kbk AKMS, GLOCK 17 oraz pistoletu P-83. Szkolenie zakończyło się omówieniem wyników oraz najczęściej popełnianych błędów podczas strzelania i wspólnym grillem.
Ostatnie dwa dni zajęć na poligonie to typowe zajęcia i ćwiczenia z zakresu szkolenia podstawowego (unitarnego) a więc: OPBMR, medyczne, inżynieryjno-saperskie, ogólnowojskowe, regulaminy, taktyka, rzut granatem. Szkolenie to prowadzili przyszli dowódcy drużyn. Poligon zakończył się sprawdzianem wiedzy teoretycznej i praktycznej a ćwiczenia pod kryptonimem „Feniks -18” zakończyły się zajęciami dzienno- nocnymi, podczas których strzelcy zapoznali się z elementami SERE. 

Instruktorami na ćwiczeniach byli: st. chor. sztab. Andrzej Lozia - Starszy Podoficer Dowództwa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, st. szer. Stanisław Bartoń - zwiadowca i ratownik 21 kompanii rozpoznawczej, szer. Mateusz Dziepak - 21 kompania rozpoznawcza 21 bdow, Grzegorz Barć instruktor alpinistyki i wspinaczki wysokogórskiej, mł. insp. ZS Barbara Gajewska, druż. ZS Jerzy Gajewski, druż. ZS Oskar Śledzianowski sekc. ZS Daniel Dziepak. Zabezpieczenie medyczne stanowił Samodzielny Pluton Medyczny ZS Strzelec: sierż. ZS Sławomir Sączawa, druż. ZS Michał Stocerz, st. strz. ZS Katarzyna Kopacz

Wyrażamy naszą wdzięczność i składamy serdeczne podziękowania Pani Renacie Czach -Dyrektor ZS w Budach Głogowskich, st. chor. sztab. Andrzejowi Lozi, st. szer. Stanisławowi Bartoniowi, Panu Grzegorzowi Barć, Panu Krzysztofowi Kawalcowi - Prezesowi Podkarpackiego Zarządu LOK, za życzliwość i pomoc w organizacji ćwiczeń poligonowych „FENIKS -18”
                                                                                                                      
                                                                                        

                                                                                            Dowódca IV kompanii
                                                                                      mł. insp. ZS Barbara Gajewska
Szczególne podziękowania kierujemy naszemu sponsorowi firmie
Mosty Łódź S.A. - reprezentowanej przez Panią Joannę Skolimowską - Wiceprezes Zarządu, dzięki której ćwiczenia poligonowe IV Kompanii „FENIKS -18” mogły zostać zrealizowane.
[link do strony]