WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
99 rocznica śmierci płk. Leopolda Lisa- Kuli
Copyright Jerzy Gajewski 2018 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
[<<--galeria zdjęć B.Wołkowski]
W dniu 7 marca br. o godz. 12.00 Mszą św. w Kościele św. Krzyża w Rzeszowie rozpoczęły się uroczystości związane z 99 rocznicą śmierci płk. Leopolda Lisa - Kuli. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył JE ks. bp Kazimierz Górny, a okolicznościowe kazanie wygłosił kapelan Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia ks. por. Maksymilian Jezierski. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas goście: Minister Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych, Dyrektor gabinetu wicepremier RP Beaty Szydło - Pan Jarosław Rybak, Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych MON - Pan Waldemar Zubek, Wojewoda Podkarpacki - Pani Ewa Leniart, wicemarszałek Pan Stanisław Kruczek, wiceprezydent Rzeszowa- pan Andrzej Gutkowski, - starosta rzeszowski - Pan Józef Jodłowski, wicestarosta - pan Marek Sitarz, przedstawiciele duchowieństwa, wojska, burmistrzowie miast, powiatów, dyrektorzy szkół.

Podczas mszy św. miało miejsce przyrzeczenie „Orląt” Związku Strzeleckiego. W tym roku złożyło je około 100  Orląt m.inn: Orlęta ze SP14 w Rzeszowie, SP Sióstr Pijarek w Rzeszowie, SP w Tyczynie, SP w Kamionce, SP z Wólki Podleśnej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żelazówce k. Tarnowa, SP z Warszawy oraz orlęta z IV kompanii JS 2021 ZS „Strzelec” Rzeszów.

Po zakończonej Mszy Św. wszystkie pododdziały strzeleckie i orląt wraz z kompanią honorową 21 BSP w Rzeszowie i orkiestrą przemaszerowały na Plac Farny. Przed pomnikiem Pułkownika Lisa-Kuli odbył się uroczysty apel, podczas którego ponad czterysta dziewcząt i chłopców złożyło swoje pierwsze patriotyczne zobowiązanie wobec Ojczyzny. Towarzyszyli im starsi koledzy - w sumie ponad tysiąc umundurowanej młodzieży. Byli to adepci wojskowego rzemiosła zarówno z Podkarpacia jak i z wielu miejsc w Polsce. Ślubowanie odbyło się na sztandar Okręgowy Związku Strzeleckiego „Strzelec”, a Rotę przyrzeczenia strzeleckiego odczytał Minister Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych, w asyście komendanta Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego insp. ZS Marka Matuły oraz dowódcy południowo-wschodniego Okręgu insp. ZS Marka Strączka.

Po ceremonii zaprzysiężenia strzelców wręczono medale Pro-Partia, osobom które
w sposób szczególny są zasłużone w kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Medale z rąk Ministra otrzymali: insp. ZS Marian Milewski, insp. ZS Waldemar Tłuczek, mł. insp. ZS Miłosz Elgass, mł. insp. ZS Bartłomiej Feret, mł. insp. ZS Roman Głowacki.

Uroczystości zakończył apel pamięci z salwą honorową, złożenie wieńców przed Pomnikiem płk. Leopolda Lisa - Kuli i defilada pododdziałów strzeleckich. W trakcie przeformowania pododdziałów do defilady odbyły się pokazy wyszkolenia strzelców; pokaz musztry paradnej z bronią w wykonaniu pododdziału reprezentacyjnego dziewcząt z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie pod dowództwem st.sierż. ZS Mateusza Dziepaka oraz pokaz dynamiczny- uwolnienia VIP-a przygotowany przez strzelców JS 2021 w Rzeszowie.
99 rocznica śmierci płk. Leopolda Lisa- Kuli
- uroczyste przyrzeczenie Orląt i Strzelców ZS „Strzelec”
[<<--galeria zdjęć ]
[<<--musztra paradna]
[List z MON]
[List od Premier Beaty Szydło]
[List Marszałka Sejmu]