WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
83 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego
Copyright Jerzy Gajewski 2017 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
[<<---Zobacz cała galerię zdjęc]
W dniu 15 Maja 2018r. o godzinie 12 w kościele Świętego Krzyża, odprawiona została msza święta w intencji śp. Józefa Piłsudskiego. W uroczystości tej udział wzięli: kombatanci Armii Krajowej, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służby mundurowe, pododdziały Związku Strzeleckiego „Strzelec, poczty sztandarowe z rzeszowskich szkół, a także mieszkańcy Rzeszowa.

Nastęnie w ramach obchodów 83. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się
VIII Turniej Musztry pododdziałów Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego.

W konkursie uczestniczyły drużyny z podkarpacia (Rzeszowa, Przemyśla, Niska, Kolbuszowej, Trzcinicy, Bratkowic, Kamionki), które rywalizowały między sobą o puchar Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie oraz nagrodę dla najlepszego dowódcy pododdziału od szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Wszystkie drużyny zaprezentowały się w programie obowiązkowym musztry zespołowej. Jury oceniało zarówno poszczególne elementy musztry prezentowane przez drużynę jak i sposób wydawania komend przez dowódcę, a także wygląd pododdziału.

Wyniki VIII Turnieju w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce zajęli strzelcy z Zespołu Szkół w Bratkowicach;;
II miejsce zajęły Orlęta ZS z Kamionki;
Wyniki VIII Turnieju w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce zajęli strzelcy z IV Kompanii przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie;
II miejsce zajęli strzelcy z JS 2090 przy Zespole Szkół w Trzcinicy;
III miejsce zajęli strzelcy z I Kompanii JS 2021 przy Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie;
III miejsce zajęli strzelcy z X LO Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie;
Najlepszym dowódcą okazał się st. strz. Dawid Sikora z IV Kompanii przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie.

Gratulujemy Zwycięzcom !
Przedsięwzięcie zostało dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego


Zachęcamy do przeczytania dłuższego artykułu >>