WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
„7 kroków ze strzelcem do wolności od uzależnień”
Copyright Jerzy Gajewski 2018 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
W dniu 5.09.2018 r.  zorganizowano wstępne spotkanie w sprawie realizacji programu realizacji  programu przeciwdziałania uzależnieniom „7 kroków” w świetlicy „Strzelca” w Rzeszowie. Zrealizowano Krok 1 programu „7 kroków” (uzmysłowienie uczestnikom zajęć, że istnieją sprawy, dla których warto żyć- miłość, wolność, przyjaźń, radość. Na drodze do tych wartości ludzie spotykają różne pułapki i przeszkody. Można uczyć się, jak znajdować dobre drogi, jak pokonywać przeszkody i omijać pułapki). Prowadzącym zajęcia był dr Dariusz Zięba z Podkarpackiego Centrum Szkolenia Nauczycieli w Rzeszowie.

Przedsięwzięcie dofinansowane przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki.