WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
Pielgrzymka Strzelców do Bł. Karoliny
Copyright Jerzy Gajewski 2017 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
[<<---Zobacz cała galerię zdjęc]
Już po raz szósty Strzelcy ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w dorocznych uroczystościach męczeńskiej śmierci Błogosławionej Karoliny, gdzie przybyli pod opieką Dowódcy Okręgu Inspektora Marka Strączka. Swoją pielgrzymkę rozpoczęli udziałem we Mszy Świętej w Sanktuarium w Zabawie. Następnie przy  Muzeum - domu rodzinnego Błogosławionej Karoliny w Wał Rudzie, młodzież strzelecka wysłuchała Jej historii, którą opowiedział st. chor. ZS Roman Głowacki. Przed rozpoczęciem uroczystości strzelcy oddali salwę honorową  na cześć Błogosławionej. Następnie poprowadzili z pochodniami ponad 10 -tysięczną rzeszę pielgrzymów szlakiem męczeńskiej Drogi Krzyżowej. Dostąpili zaszczytu niesienia relikwii bł. Karoliny. Przy stacji męczeńskiej śmierci zaciągnęli honorową wartę oraz złożyli wiązankę kwiatów.  

Błogosławiona Karolina zachowała się jak najdzielniejszy żołnierz, w heroicznej walce z rosyjskim żołnierzem pomimo licznych śmiertelnych ciosów obroniła wiarę, godność i honor szesnastoletniej polskiej dziewczyny.