WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
Pielgrzymka Strzelców do Błogosławionej Karoliny Kózki
Copyright Jerzy Gajewski 2016 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com
Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
[<<---Zobacz cała galerię zdjęc]


Już po raz piąty Strzelcy ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego uczestniczyli w dorocznych uroczystościach męczeńskiej śmierci Błogosławionej Karoliny, gdzie przybyli pod opieką Dowódcy Okręgu Inspektora Marka Strączka. Swoją pielgrzymkę rozpoczęli od zwiedzenia Muzeum - domu rodzinnego Błogosławionej Karoliny w Wał Rudzie. Następnie poprowadzili z pochodniami ponad 10 -tysięczną rzeszę pielgrzymów szlakiem męczeńskiej Drogi Krzyżowej. Dostąpili zaszczytu niesienia relikwii bł. Karoliny i feretronu. Przy stacji męczeńskiej śmierci zaciągnęli honorową wartę oraz złożyli wiązankę kwiatów. Po uroczystościach w Wał Rudzie wzięli udział we mszy św. w Sanktuarium w Zabawie. 

Błogosławiona Karolina zachowała się jak najdzielniejszy żołnierz, w heroicznej walce z rosyjskim żołnierzem pomimo licznych śmiertelnych ciosów obroniła wiarę, godność,   i honor szesnastoletniej polskiej dziewczyny.

                                                                                         chor. Roman Głowacki