WYSIWYG Web Builder
Jednostka strzelecka 2021 Rzeszów
V spotkanie szkół noszących im. Orląt Lwowskich w Rudniku nad Sanem.
Copyright Jerzy Gajewski 2015 dla ,,JS 2021" Rzeszów   
 
PATRONAT NAD JS 2021 SPRAWUJE DOWÓDCA 1 BAT. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W RZESZOWIE PPŁK RAFAŁ IWANEK
j.gajewski621@gmail.com

Marszałek
J
ózef Piłsudski
Nasze Pismo
"STRZELEC"
Płk. Lis Kula
[<<---Zobacz cała galerię zdjęc]
10 listopada 2015 roku odbyło się V Spotkanie Szkół noszących imię Orląt Lwowskich. Wzięła w nim udział delegacja naszej szkoły: p. dyrektor M. Balawejder, uczniowie, w składzie pocztu sztandarowego i zarazem członkowie drużyny Orlęcej  - M. Fura, Z. Nowak, J. Płonka, M. Błażej , nauczyciel -
J. Drupka oraz insp. ZS Henryk Klimek. Obecni byli również przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce, Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej i  Roźwienicy. Tym razem organizatorem spotkania było Publiczne Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem.

Po uroczystym powitaniu gości  przez dyrektora szkoły i burmistrza, które odbyło się  w Centrum Wikliniarstwa, zwiedziliśmy wystawy wikliny użytecznej
i artystycznej. Podziwialiśmy m.in. suknie z wikliny, dowiedzieliśmy się, że rudnicka wiklina jest znana i nagradzana na całym świecie.  Następnie poczty sztandarowe udały się do kościoła pw. Trójcy Świętej, gdzie odbyła się msza św.  W wygłoszonej przez ks. Prałata Jagustyna homilii usłyszeliśmy
o patriotyzmie  Orląt Lwowskich i ich oddaniu Ojczyźnie.

Po mszy udaliśmy się do budynku Gimnazjum. Dla szkoły była to 10 rocznica nadania imienia. Uroczysta akademia poświęcona była Orlętom Lwowskim
i Rudnickim: ”Wszystkim tym, którym w sercach nie wygasła  miłość  do Ojczyzny”. Występom młodzieży towarzyszyły przemówienia zaproszonych gości, rodzin bohaterskich Orląt.

Po uroczystości wszyscy udali się pod tablicę upamiętniającą młodzież
z Organizacji „Orlęta”, aby złożyć kwiaty. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody w międzyszkolnych konkursach : plastycznym  i na prezentację multimedialną, dotyczących patrona . Uczniowie naszej szkoły zdobyli nagrody
i wyróżnienia. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, zwiedzaniem szkoły
i pamiątkowym wpisem do księgi.

Dziękując za ciepłe przyjęcie,  planując kolejne spotkanie pożegnaliśmy się
z gospodarzami i z miłymi wrażeniami wróciliśmy  do Rzeszowa.